website_logo.png

Home > Zorg

nieuwbouw

Nieuw bouw

bestaande bouw

Oud bouw

Domotica in de zorg

In de zorgomgeving van vandaag staat mensgerichte zorg voorop. Zorg op afstand moet het mogelijk maken dat mensen langer onafhankelijk kunnen blijven wonen in een veilige en comfortabele omgeving. Maar ook binnen de muren van zorginstellingen zijn een aangenaam leef- en werkklimaat, gemak en veiligheid het uitgangspunt. Smartdomotica biedt domotica oplossingen voor zorg op afstand op basis van geavanceerde draadloze technologie. Daarnaast implementeren we toepassingen op het gebied van (elektro)techniek, energiebesparing, bedieningsgemak en veiligheid voor instellingen. We realiseren een zorgomgeving waarin de cliënt, familie en hulpverleners centraal staan en techniek een hulpmiddel is voor optimale zorg. Dichtbij en op afstand. Intramuraal en extramuraal.

Wilt u meer weten over technische mogelijkheden en voorbeelden? Kies dan links voor nieuwbouw of bestaande bouw.